Gå till innehåll

Medborgarförslag


Invånare i Tidaholm kan lämna förslag i frågor som rör kommunens verksamhet. Detta kallas att lämna ett medborgarförslag.
Vem kan lämna medborgarförslag?
Alla som är folkbokförda i Tidaholm, barn, ungdomar och vuxna, har möjlighet att lämna in förslag till kommunfullmäktige. Du behöver alltså inte ha kommunal rösträtt. Förslag kan endast lämnas av en enskild person, inte av föreningar eller organisationer.
För skrivtips läs mer på kommunens hemsida.Vad kan jag lämna för förslag?
Du kan lämna förslag om det mesta som rör kommunens verksamhet men förslaget får inte vara oetiskt, odemokratiskt eller rasistiskt. Förslaget får inte heller strida mot någon lag eller författning, handla om myndighetsutövning mot enskild person eller avse ett personärende.
Tänk på att ditt medborgarförslag enbart kan handla om en sak. Har du flera förslag ska du lämna in flera medborgarförslag. För skrivtips läs mer på kommunens hemsida.

Vad händer efter att jag har lämnat mitt förslag?
Du får besked från kommunen om när ditt medborgarförslag ska tas upp av kommunfullmäktige och du får då också möjlighet att vara med och presentera förslaget. Ditt medborgarförslag behandlas och beslutas sedan i den nämnd som hanterar liknande frågor. Om ditt förslag rör flera nämnders verksamhetsområden och/eller är av principiell karaktär tas det upp för beslut i kommunfullmäktige.

Information om Personuppgiftslagen (PUL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka