Gå till innehåll

Ansökan om lov (bygg, rivning, mark mm)


Ansökan om lov (bygg, rivning, mark mm)

Här kan du göra din ansökan om lov när du tänker bygga nytt, bygga till, glasa in altanen eller göra väsentliga ändringar i användningen av en byggnad. Mer information hittar du också i dokumentet Anvisningar och förklaringarPDF.

 

För att säkra ett bra och hållbart byggande omfattas många åtgärder av ett antal regler och lagar. För projekt, stora som små, kan frågorna vara många. Att göra fel kan bli kostsamt. Enklare information för dig som har funderingar kring att bygga eller vidta andra lovpliktiga åtgärder finns på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats.

 

Bygglov krävs vanligtvis när du ska bygga nytt, bygga till eller göra väsentliga ändringar i användningen av en byggnad. Om du till exempel ska bygga hus, garage, inglasad altan eller plank krävs bygglov. Även skyltning omfattas av bygglov – vid ansökan om lov för skyltar använd separat e-tjänst.

 

Några grundläggande krav finns för hur en bygglovsansökan skall se ut. Om man skall bygga nytt eller bygga till skall alltid ansökan innehålla:

 

Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda, skalenliga, tydliga och lättlästa på papper, i A3-format. Det går med fördel att bifoga dokument digitalt i e-tjänsten.

  • Situationsplan, skalenlig
  • Planritning måttsatt, skalenlig
  • Fasadritning, skalenlig
  • Sektionsritning, skalenlig

 

Du hittar också mer information om lov på kommunens hemsida.

 

I många fall vid nybyggnader eller byggande nära tomtgräns behövs även en särskild karta, nybyggnadskarta, där byggnaden eller tillbyggnaden ritas in och måttsätts enligt ovan.

 

Markanvändning och bebyggelse regleras i städer och tätorter av detaljplaner. Om du ska bygga inom detaljplanelagt område är det därför viktigt att stämma av den planerade bebyggelsen med detaljplanen.

 

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för bygglov, bygganmälan, rivningslov, förhandsbesked, nybyggnadskartor, utstakning med mera enligt fastställd taxa. 

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka