Gå till innehåll

Anmälan om ej lovpliktig åtgärd


Anmälan ej lovpliktig åtgärd

Här kan du anmäla de åtgärder du planerar men som inte kräver bygglov. Mer information hittar du också i dokumentet Anvisningar och förklaringarPDF.

 

För att säkra ett bra och hållbart byggande omfattas många åtgärder av ett antal regler och lagar. För projekt, stora som små, kan frågorna vara många. Att göra fel kan bli kostsamt. Information för dig som har funderingar kring att bygga eller vidta andra lovpliktiga åtgärder finns på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats.

 

Även om de åtgärder du planerar att utföra inte kräver bygglov kan du behöva göra en anmälan. En anmälan är en slags tillståndsansökan som du ansöker om hos byggnadsnämnden.


Det gäller till exempel när du ska:

 • ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas
 • installera eller väsentligt ändra hissar, anordningar för ventilation, vatten och avlopp (när det gäller vatten och avlopp gäller kravet såväl byggnad som tomt)
 • göra en ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad
 • göra vissa rivningsåtgärder
 • underhålla värdefulla byggnader om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser.
 • Nybyggnad eller ändring av vindkraftverk
 • Tillbyggnad av enbostadshus med 15 kvm
 • Komplementbyggnad 25 kvm (Attefallshus)
 • inredandet av ytterligare en bostad i enbostadshus

 

Obs! När det gäller anmälan finns en särskild e-tjänst för anmälan om förändring eller installation av eldstad och/eller rökkanal.länk till annan webbplats


Se till att anmälan innehåller de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. Den ska också innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning och när arbetena ska påbörjas. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan. Om du utför en åtgärd där det kan uppkomma farligt avfall ska du ange det i din anmälan.


Detta händer sen:

 1. Anmälan inkommer till Miljö- och byggnadskontoret
 2. Vi granskar din anmälan och skickar ut ett startbesked. Tänk på att innan du har ett startbesked, får inga arbeten påbörjas.
 3. Med startbeskedet skickas en kontrollplan. Datera och signera efter varje utfört moment.

 

Avgifter

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut avgifter för bygglov, bygganmälan, rivningslov, förhandsbesked, nybyggnadskartor, utstakning med mera enligt fastställd taxa. 

Har du inte loggat in? Det gör du i nästa steg

<< Tillbaka